Tuyển sinh các trường Quân đội 2018 điểm chuẩn quy định ra sao?

Tuyển sinh các trường Quân đội 2018 điểm chuẩn quy định ra sao?

21/03/2018 76 xem

Mới đây ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa chính thức cung cấp những quy định về điểm chuẩn đối với các trường khối quân đội.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, sẽ thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội. Theo đó, thực hiện điểm chuẩn riêng cho đối tượng thí sinh nam và thí sinh nữ (nếu có) theo từng tổ hợp môn xét tuyển, theo 2 miền Bắc - Nam hoặc theo từng quân khu.

Điều kiện xét tuyển các trường quân đội năm 2018 được quy định như thế nào?

Trong năm 2018 chỉ những thí sinh đảm bảo đầy đủ các điều kiện đưa ra mới được các trường quân đội chỉ xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự. Điều kiện cụ thể được đưa ra như sau:

 • Thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng, các bài thi, môn thi phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển vào các trường trong quân đội mà thí sinh đăng ký.
 • Đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.
 • Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các học viện, trường trong quân đội sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cũng theo ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc Phòng, khi xét tuyển đến một mức độ điểm nhất định, nếu vẫn còn chỉ tiêu thì sẽ thực hiện các tiêu chí phụ:

Tiêu chí 1:

 • Các trường hợp xét tuyển Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển. 
 • Đối với các trường có tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Tiếng Anh thì thí sinh nào có điểm thi Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Bên cạnh đó sẽ áp dụng một số tiêu chí phụ như sau:
 • Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển môn Toán, Văn, Ngoại Ngữ thì thí sinh có điểm môn Toán cao sẽ trúng tuyển.
 • Học viện Quân Y xét tuyển theo tổ hợp Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm môn Toán cao sẽ trúng tuyển.
 • Trường Sỹ quan chính trị xét tuyển ba môn Toán, Anh, Văn, thí sinh có - điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Trường Sỹ quan phòng hóa: thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Mới đây quy chế tuyển sinh các trường Quân đội 2018 đã được quy định rõ ràng

Mới đây quy chế tuyển sinh các trường Quân đội 2018 đã được quy định rõ ràng

Tiêu chí 2:

 • Sau khi xét tiêu chí 1 mà vẫn còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét đến tiêu chí 2.
 • Đối với trường có tổ hợp môn xét tuyển Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Đối với trường xét tuyển tổ hợp Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Anh thì thí sinh có điểm môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Trong đó, có một số trường có áp dụng các tiêu chí riêng như:
 • Học viện Khoa học quân sự xét tuyển Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm môn Toán cao sẽ trúng tuyển.
 • Học viện Quân Y xét tuyển Toán, Hóa, Sinh thì thí sinh có điểm môn Toán cao sẽ trúng tuyển.
 • Trường Sỹ quan Chính trị xét tuyển tổ hợp Toán, Anh, Văn thì thí sinh có điểm môn Văn cao sẽ trúng tuyển.
 • Trường Sỹ quan Phòng hóa: Thí sinh có điểm môn Toán cao sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3:

 • Sau khi xét 2 tiêu chí, mà vẫn còn chỉ tiêu nhưng có nhiều thí sinh bằng điểm thì xét đến chỉ tiêu số 3.
 • Đối với trường có tổ hợp xét tuyển Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Đối với các trường có tổ hợp xét tuyển Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Anh, thí sinh có điểm môn Hóa và môn Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển 3 môn Toán, Văn, Ngoại Ngữ thì thí sinh có điểm Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Học viện Quân Y xét tuyển 3 môn Toán, Hóa, Sinh, thí sinh có điểm môn Hóa cao hơn sẽ được trúng tuyển. 
 • Trường Sỹ quan chính trị xét tuyển tổ hợp Toán, Văn, Anh thí sinh có điểm Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
 • Trường Sỹ quan Phòng hóa, thí sinh có điểm môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Với những thông tin tuyển sinh các trường Quân đội 2018 do ban tuyển sinh Cao đẳng Y dược tổng hợp hi vọng sẽ giúp thí sinh có đầy đủ thông tin về kỳ xét tuyển năm nay để đạt được kết quả như mong muốn.

Nguồn: giaoducnghenghiep.vn

Thẩm mỹ và Làm đẹp
Làm đẹp cùng SAO
Kỹ năng yêu